CPI tháng 4 có thể vẫn giảm
Sức mua chưa được cải thiện, giá cả các mặt hàng nông sản giữ ổn định hoặc giảm. Do đó, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2014 có thể vẫn giảm, tuy nhiên tốc độ giảm thấp hơn so với mức giảm của tháng 3/2014.
Giai đoạn 2021-2025: GDP của Cao Bằng sẽ đạt khoảng 13,4%/năm
Một trong những chỉ tiêu chính trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 mà Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt là: Giai đoạn 2021-2025: GDP của Cao Bằng sẽ đạt khoảng 13,4%/năm.
Các DN bảo hiểm sẽ được phân loại thành 4 nhóm
Dự thảo Thông tư hướng dẫn đánh giá, xếp loại DN bảo hiểm, chi nhánh DN bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (sau đây gọi tắt là DN bảo hiểm) đang được Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp. Theo Dự thảo này các DN bảo hiểm sẽ được phân loại thành 4 nhóm, căn cứ vào 4 nhóm chỉ tiêu giám sát.
Nhật Bản là quốc gia đầu tư lớn nhất vào Việt Nam
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến tháng 3/2014, các nhà đầu tư Nhật Bản có 2.237 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 35,38 tỉ USD, là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam trong tổng số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.