Post Tagged with: "nhà thuốc tiêu chuẩn gpp"

Tiêu chuẩn nhà thuốc đạt chuẩn GPP

Duy trì nhà thuốc theo tiêu chuẩn GPP phải trải qua những thách thức gì? (Kì I)

Có thể bạn chưa biết, từ năm 2007 thì Bộ Y Tế đề ra tiêu chuẩn về “Thực hành tốt nhà thuốc” – GPP: GPP – Good Pharmacy Practice đối với tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc với mục đích là sử dụng hợp lý, an toàn và có hiệu quả trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe[Read More…]

by February 1, 2018 0 comments Thương mại điện tử